MAMMACENTRUM pečuje i o ženy s vyšším rizikem pro rakovinu prsu, říká Dana Houserková

MAMMACENTRUM Olomouc je největší screeningové centrum v Olomouckém kraji, ročně vyšetří asi patnáct tisíc žen. I přes osvětu a pozitivní statistiky v záchytu rakoviny prsu v raném stádiu mají stále ženy spoustu dotazů. Na některé nám odpoví vedoucí lékařka MAMMACENTRA Olomouc paní doktorka Dana Houserková.

Paní doktorko, jaká vyšetření se užívají pro prevenci a diagnostiku prsu, od jakého věku a jak často mají ženy chodit na kontrolu?

Mamografie je jedinou zobrazovací metodou, jejíž pravidelné a opakované použití vede k poklesu úmrtnosti na rakovinu prsu. V České republice je mamografie velmi dostupnou screeningovou metodou a má na ni nárok každá žena jednou za dva roky od 45 let věku do konce života. Mamografii nelze nahradit jiným vyšetřením. Před 45. rokem může žena využít k prevenci ultrazvukové vyšetření s tím, že ve 40ti letech je doporučována jedna preventivní mamografie. Vyšetření před 45. rokem věku žena hradí, ale všechny pojišťovny v České republice na vyšetření samoplátkyň přispívají. Zvláštní kategorií jsou ženy s vysokým rizikem pro rakovinu prsu, u kterých se provádí screening pomocí magnetické rezonance. Ženy, které mají příznaky onemocnění prsu, jsou na vyšetření na našem pracovišti objednány ihned. Každá žena by si měla pravidelně provádět samovyšetření prsů. Velmi důležité je, aby si žena samovyšetření prováděla pravidelně jednou za měsíc, u žen ve fertilním věku je vhodné si prsa vyšetřovat třetí den po ukončení menstruace.

MAMMACENTRUM Olomouc také letos rozšiřuje svoje kapacity a zkvalitňuje průběh vyšetření pro pacientky. Vaše screeningové pracoviště vybavení doplnilo svoje vybavení o nový mamografický přístroj Vaše screeningové pracoviště, jaké jsou jeho výhody?

Od července 2023 vyšetřujeme na MAMMACENTRU Olomouc na novém mamografickém přístroji Pristina, který patří opravdu mezi špičky na světovém trhu. Kromě digitálních 2D mamografických snímků umožňuje 3D zobrazení, tzv. tomosyntézu. Jedná se o zhotovení více snímků prsu v tenkých vrstvách, což značně zpřesňuje diagnostiku některých nádorů prsu. 3D zobrazení lze s výhodou využít také v diagnostice mamograficky méně přehledného hutného typu prsu. Unikátní je, že rentgenová dávka při 3D zobrazení, není proti 2D digitální mamografii zvýšená a v některých případech je dokonce nižší, což na starších typech 3D mamografických přístrojů nebylo možné. K novému mamografu je k dispozici i 3D biopsie, která zpřesňuje zaměření ložiska při stereotaktické lokalizaci a při této biopsii je rovněž snížená radiační dávka. Velkou výhodou nového mamografu Pristina 3D je, že stlačení prsu při mamografii si žena může sama zvolit. Ocení to zejména ženy s citlivějšími prsy.


MAMMACENTRUM Olomouc je nestátní zdravotnické zařízení specializované na komplexní diagnostiku prsů s cílem zachytit nádorové ložisko v co nejčasnějším stádiu a tím zvýšit počet vyléčených žen.


Paní doktorko, v poslední době se hodně se mluví o umělé inteligenci v mamografickém screeningu, jaká je současná situace?

Umělá inteligence proniká samozřejmě i do radiologie včetně hodnocení mamografických snímků. Na MAMMACENTRU Olomouc v současné době využíváme při hodnocení mamografie umělou inteligenci a chceme vyzkoušet i další systémy umělé inteligence. Umělou inteligenci lze v současné době použít pouze jako pomocné, tzv. třetí čtení snímků, a stále je tedy nutné nezávislé hodnocení mamografie dvěma radiology. Při hodnocení aktuální mamografie je velmi důležité její pečlivé srovnáníčasto se všemi předchozímí mamografickými snímky a to dosud užívané systémy umělé inteligence neumí, i když to lze v blízkém horizontu předpokládat. Do budoucna by bylo tedy možné přemýšlet o náhradě jednoho čtení lékařem umělou inteligencí. Každopádně odpovědnost za konečné hodnocení mamografického vyšetření bude vždy na lékaři. Zavedení umělé inteligence do mamárního screeningu v České republice by mělo probíhat uvážlivěaorganizovaně. Čtení mamografií umělou inteligenci není hrazeno zdravotními pojišťovnami, což je podmínkou jeho široké dostupnosti na screeningových pracovištích.

S vedoucí lékařkou MAMMACENTTRA Olomouc paní doktorkou Danou Houserkovou si povídáme o novinkách v diagnostice a o prevenci zdravých žen, jak je to s péčí o rizikové skupiny žen?

MAMMACENTRUM Olomouc pečuje také o ženy s vyšším rizikem pro rakovinu prsu. Jedná se o ženy, které mají vyšší tzv. empirické riziko vyplývající z rodinné a osobní anamnézy ženy a ženy s nosičstvím rizikové genové mutace. Neznámější a vysoce rizikové jsou mutace genu BRCA 1 a BRCA 2, ale mutací rizikových pro karcinom prsu je více. Ženy při návštěvě MAMMACENTRA Olomouc vyplní elektronický dotazník, kde jsou uvedeny důležité údaje týkající se výskytu zhoubných nádorů u blízkých rodinných příslušníků. Na základě těchto údajů odesíláme ženu na genetickou konzultaci a genetik po konzultaci rozhodne, zda je u ženy vhodné provést genetické testy. Ženy s vysokým rizikem pro rakovinu prsu vyšetřujeme i magnetickou rezonanci ve spolupráci s pracovištěm magnetické rezonance Medihope v Olomouci. V budově MAMMACENTRA je mamární onkologická poradna, která zajišťuje po všech stránkách péči o rizikové ženy.

Paní doktorko, měsíc říjen je měsíc boje proti rakovině prsu. Jak se nám daří nad tímto typem rakoviny u žen vítězit?

Mamografický screening v České republice oslavil 20 let své existence. Ročně se diagnostikuje přibližně 7500 nových zhoubných nádorů prsu a v naprosté většině se jedná o velmi malé nádory bez metastatického postižení mízních uzlin. I když je záchyt rakoviny prsu vyšší, je doprovázen sníženou úmrtností na toto onemocnění o více než 30 %. Účast žen ve screeningu je v České republice něco přes 60 % a není ještě ideální. Některé ženy se neoprávněně obávají mamografického vyšetření. Nejčastější předsudek je, že je mamografie rentgenovým vyšetřením. Dávka při mamografickém vyšetření je opravdu minimální, obdržíte ji při jednom delším letu či z přírodního pozadí asi za 14 dní. Mamografii nelze nahradit ultrazvukovým vyšetřením ani jinou metodou. Je dobré se rakoviny prsu neobávat, ale nepodceňovat preventivní mamografii. A také nezapomínat na primární prevenci nádorových a jiných chronických onemocnění – a tou je bezesporu Váš zdravý životní styl, celostní přístup k Vašemu zdraví, pohyb a radost ze života.

Milé ženy, nezapomínejte na prevenci a objednejte se na vyšetření včas. Na tým MAMMACENTRA Olomouc se můžete s důvěrou obrátit. Najdete je v Olomouci na Nezvalově ulici.

Související články

Nejčtenější

Má ráda rychlá auta, na závodním okruhu je jako doma. Olga Lounová je novou...

Oblíbená zpěvačka, herečka, ale také milovnice rychlých aut, thajského boxu a závodnice rallye Olga Lounová je ženou mnoha profesí. Nebojí se riskantních kroků ani...

Stačí bezdrátový oblek a 20 minut. Body Club nabízí revoluci ve cvičení

Do moderního studia Body Club vcházím společně s paní Vendulou, dnes jde na pravidelné dvacetiminutové cvičení Impulse Training. Dostává speciální oblek, který generuje impulzy a...

Do Vietnamu za poznáním i sebepoznáním. Odpojte se od povinností, říká Denisa Švecová   

Vietnam je zemí mnoha barev, kontrastů i překrásných historických památek. Turisté s dobrodružnou duší ocení dokonalé pouliční jídlo, přívětivé obyvatele, velkolepé hory či ohromující...

Člověk to nemůže brát jako práci, ale jako poslání, říká provozní psího domova

Psí domov Pod křídly anděla zachraňuje handicapovaná a týraná zvířata už 13 let. Za dobu svého působení pomohl více než tisícovce zvířat. Kromě psů...

Nejnovější

Má ráda rychlá auta, na závodním okruhu je jako doma. Olga Lounová je novou...

Oblíbená zpěvačka, herečka, ale také milovnice rychlých aut, thajského boxu a závodnice rallye Olga Lounová je ženou mnoha profesí. Nebojí se riskantních kroků ani...

Člověk to nemůže brát jako práci, ale jako poslání, říká provozní psího domova

Psí domov Pod křídly anděla zachraňuje handicapovaná a týraná zvířata už 13 let. Za dobu svého působení pomohl více než tisícovce zvířat. Kromě psů...

Co se děje v Lidovém domě? Nahlédněte do organizace Za sklem o. s.

Rohová budova na třídě 1. máje v Olomouci právě prochází rekonstrukcí, uvnitř ale ticho rozhodně není. U dveří čeká Jan Nykl, vedoucí olomouckého pracoviště...

Do Vietnamu za poznáním i sebepoznáním. Odpojte se od povinností, říká Denisa Švecová   

Vietnam je zemí mnoha barev, kontrastů i překrásných historických památek. Turisté s dobrodružnou duší ocení dokonalé pouliční jídlo, přívětivé obyvatele, velkolepé hory či ohromující...

Komerční obsah

Má ráda rychlá auta, na závodním okruhu je jako doma. Olga Lounová je novou...

Oblíbená zpěvačka, herečka, ale také milovnice rychlých aut, thajského boxu a závodnice rallye Olga Lounová je ženou mnoha profesí. Nebojí se riskantních kroků ani...

Co se děje v Lidovém domě? Nahlédněte do organizace Za sklem o. s.

Rohová budova na třídě 1. máje v Olomouci právě prochází rekonstrukcí, uvnitř ale ticho rozhodně není. U dveří čeká Jan Nykl, vedoucí olomouckého pracoviště...

Do Vietnamu za poznáním i sebepoznáním. Odpojte se od povinností, říká Denisa Švecová   

Vietnam je zemí mnoha barev, kontrastů i překrásných historických památek. Turisté s dobrodružnou duší ocení dokonalé pouliční jídlo, přívětivé obyvatele, velkolepé hory či ohromující...

Nechte se okouzlit vánoční Olomoucí. Punče, kluziště i prohlídky

Vůně punče a skořice, koledy, stánky s vánočními dekoracemi a také kluziště pod širým nebem či vyhlídkové kolo. To je jen zlomek toho, co můžete...